Sposoby rozwiązywania sporów w organizacji

Nie ma organizacji – czy to małego przedsiębiorstwa, organizacji pozarządowej, czy dużej korporacji lub instytucji, w których nie dochodzi do sytuacji generujących spory. One zaś powodują cały wachlarz dalszych, co najmniej niepokojących konsekwencji. Wiadomym jest, że części takich konfliktów można uniknąć – jednak niestety nie wszystkich. Dlatego warto jest poznać ten problem i nauczyć się nim zarządzać, minimalizować negatywne jego efekty, a nawet ich część obrócić na własną korzyść – bo w końcu uczenie się na błędach wielu zalicza do najbardziej skutecznego.

Niemalże każdy, a co najmniej większość zna i intuicyjnie rozumie słowo spór. Jest ono częściej stosowane przez prawników lub w innych, formalnych okolicznościach. W bardziej potocznym języku, stosowanym nierzadko przez socjologów, psychologów czy ekonomistów jest konflikt[1], który definiowany jest, jak można przypuszczać, na wiele różnych sposobów. Jednym z nim, zwięzłym, ale dzięki temu przydatnym jest ten proponowany przez Słownik Socjologiczny. Mówi on, że konflikt to tego typu sytuacja, zaistniała pomiędzy przynajmniej dwiema jednostkami lub grupami, w której jedna strona blokuje realizację celów strony drugiej[2]. Właśnie ta niemożność wykonania założonych celów jest jednym z głównych problemów, które są generowane przez spory – można zaryzykować stwierdzenie, że w każdej organizacji.

Fazy eskalacji sporów, a metody ich rozwiązania

Strefy konfliktogenne w organizacji

Metody rozwiązywania sporów

Strategie zarządzania konfliktem w miejscu jego powstania

Mediacja jako sposób rozwiązania sporu w organizacji

Źródło

[1] Jakubiak – Mirończuk A., Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/konflikt-a-spor

[2] Więcek – Janka E., Dylematy symulacji konfliktów, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 227