Zaświadczenie o uzyskanej wygranej w loteriach fantowych lub grze bingo fantowe

Podmiot urządzający grę hazardową (w tym loterię fantową i grę bingo fantowe) jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie o uzyskanej wygranej może zostać odebrane przez pełnomocnika po spełnieniu wymogów określonych wyżej.

Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania (art. 20 ust. 1 ustawy).

Podmiot urządzający grę hazardową (w tym loterię fantową i grę bingo fantowe) nabywa druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej, po złożeniu pisemnego wniosku, od wyznaczonego naczelnika urzędu celnego. (art. 20 ust. 4 ustawy)

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej (Dz. U. Nr 113, poz. 750) naczelnikiem właściwym do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej jest Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie (adres: Utrata 4, 03-877 Warszawa, tel.: 0–22 510-44-05, fax: 0-22 510-44-00)

Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie wygranej. (art. 20 ust. 2 ustawy)

Źródło: mf.gov.pl