Średnie ceny zakupu nasion rzepaku

26.01.2015 – 01.02.2015 r.
TOWAR CENA [zł/tonę] Tyg. zm. ceny Rocz. zm. ceny
01.02.2015 25.01.2015 02.02.2014 [%] [%]
Nasiona rzepaku 1 522 1 519 1 507 0,2 1,0
* Cena wyliczona jako średnia cena rzepaku   zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi o wilgotności do 9%.
Źródło : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych