Średnie ceny targowiskowe ziemniaków i cebuli

Średnie ceny targowiskowe ziemniaków i cebuli wg województw w 2015 r.
Tydzień 5/2015
WOJEWÓDZTWO ziemniaki jadalne cebula biała
Cena zł/dt Cena zł/kg
DOLNOŚLĄSKIE 75,00 1,18
KUJAWSKO-POMORSKIE 53,50 0,80
LUBELSKIE 57,80 0,92
LUBUSKIE 80,00 2,00
ŁÓDZKIE 53,57 1,13
MAŁOPOLSKIE 28,60 0,68
MAZOWIECKIE 48,27 1,08
OPOLSKIE 78,00 1,65
PODKARPACKIE 67,50 1,29
PODLASKIE 64,00 1,42
POMORSKIE 93,00 1,48
ŚLĄSKIE 56,00 1,16
ŚWIĘTOKRZYSKIE 34,66 0,69
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 70,00 1,07
WIELKOPOLSKIE 66,88 1,24
ZACHODNIOPOMORSKIE 78,75 1,80
Źródło : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych
Rynek owoców i warzyw świeżych