Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i w UE

Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i w UE za okres:
12 – 18 stycznia 2015
Kurs EUR = 4,3058 PLN
Pszenica konsumpcyjna
Kraj [PLN/tona] [EUR/tona]
Słowacja 644 149
Grecja 667 155
Chorwacja 700 163
Czechy 714 166
Węgry 727 169
Finlandia 742 172
Bułgaria 749 174
Polska 750 174
Rumunia 793 184
Hiszpania 795 185
Estonia 795 185
Litwa 804 187
Słowenia 831 193
Belgia 840 195
Francja 842 196
Niemcy 863 201
Włochy 878 204
UK 961 223
UE 783 182
Pszenica paszowa
Kraj [PLN/tona] [EUR/tona]
Czechy 595 138
Węgry 643 149
Rumunia 647 150
Łotwa 677 157
Bułgaria 682 159
Francja 704 164
Litwa 705 164
Polska 710 165
UK 728 169
Belgia 766 178
Irlandia 771 179
Niderlandy 788 183
Niemcy 818 190
Portugalia 883 205
UE 723 168
Jęczmień paszowy
Kraj [PLN/tona] [EUR/tona]
Słowacja 449 104
Czechy 540 125
Finlandia 564 131
Bułgaria 594 138
Polska 596 138
UK 644 150
Węgry 646 150
Litwa 653 152
Irlandia 706 164
Grecja 710 165
Niemcy 749 174
Belgia 758 176
Niderlandy 758 176
Hiszpania 774 180
Francja 778 181
Portugalia 861 200
Włochy 870 202
UE 685 159
Kukurydza paszowa
Kraj [PLN/tona] [EUR/tona]
Słowacja 449 104
Chorwacja 481 112
Bułgaria 528 123
Austria 553 129
Rumunia 569 132
Węgry 572 133
Polska 573 133
Słowenia 603 140
Francja 644 150
Grecja 667 155
Włochy 704 164
Niderlandy 710 165
Belgia 732 170
Hiszpania 736 171
Portugalia 754 175
Niemcy 775 180
UE 628 146
Źródło : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych