Handel zagraniczny produktami zbożowymi

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ZBOŻOWYMI STYCZEŃ – LISTOPAD 2014r. – DANE WSTĘPNE
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
OGÓŁEM
EKSPORT/WYWÓZ
CN Nazwa towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony]
I-XI 2013r. I-XI 2014r. I-XI 2013r. I-XI 2014r. I-XI 2013r. I-XI 2014r.
RAZEM zboża i produkty zbożowe 720 494 862 778 3 016 677 3 610 024 3 507 414 4 634 222
1001 Pszenica i meslin 305 539 554 042 1 282 603 2 318 824 1 432 883 2 878 387
1002 Żyto 140 292 126 178 587 847 527 543 828 368 801 104
1003 Jęczmień 57 436 19 351 240 648 80 605 292 320 121 807
1004 Owies 11 707 5 578 48 854 23 379 59 931 31 716
1005 Kukurydza (ziarna) 182 764 135 343 761 739 566 523 820 741 721 448
1101 Mąka pszenna i żytnio-pszenna 22 758 22 286 94 987 93 150 73 171 79 759
IMPORT/PRZYWÓZ
CN Nazwa towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony]
I-XI 2013r. I-XI 2014r. I-XI 2013r. I-XI 2014r. I-XI 2013r. I-XI 2014r.
RAZEM zboża i produkty zbożowe 254 242 268 169 1 060 827 1 119 764 940 389 1 121 488
1001 Pszenica i meslin 105 294 89 237 440 845 372 465 534 124 488 467
1002 Żyto 3 104 3 191 13 102 13 286 6 404 12 586
1003 Jęczmień 29 576 48 644 123 729 203 094 127 060 250 022
1004 Owies 2 203 1 938 9 203 8 114 10 908 14 309
1005 Kukurydza (ziarna) 93 971 110 598 389 999 461 952 211 659 315 861
1101 Mąka pszenna i żytnio-pszenna 20 094 14 561 83 949 60 853 50 234 40 243
SALDO
CN Nazwa towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN]
I-XI 2013r. I-XI 2014r. I-XI 2013r. I-XI 2014r.
RAZEM zboża i produkty zbożowe 466 252 594 609 1 955 850 2 490 260
1001 Pszenica i meslin 200 244 464 805 841 757 1 946 359
1002 Żyto 137 188 122 987 574 745 514 256
1003 Jęczmień 27 860 -29 293 116 920 -122 489
1004 Owies 9 504 3 640 39 651 15 266
1005 Kukurydza (ziarna) 88 793 24 746 371 740 104 570
1101 Mąka pszenna i żytnio-pszenna 2 663 7 725 11 037 32 297
Źródło : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych