Rodzaje instytucji fiskalnych

Do instytucji fiskalnych zaliczyć można :

  • instytucje opracowujące oraz uchwalające budżety
  • instytucje dokonujące wydatków publicznych
  • instytucje kontroli finansowej
  • instytucje pobierające daniny publiczne