Regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe

Jednym z elementów zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe jest regulamin gry.

Regulamin powinien dokładnie określać zasady urządzanej gry, uwzględniając w tym zakresie postanowienia ustawy o grach hazardowych, w szczególności dotyczące ochrony interesów osób uczestniczących w grze.

Co istotne, cel, na jaki zostanie przeznaczony dochód z loterii fantowej lub gry bingo fantowe, powinien zostać sprecyzowany właśnie w regulaminie.

Ustawa wymienia elementy, jakie powinien zawierać regulamin. I tak, regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe określa:

1)      nazwę gry;

2)      nazwę podmiotu urządzającego grę;

3)      wskazanie organu wydającego zezwolenie (przy czym w przypadku loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej będzie to organ, do którego kierowane jest zgłoszenie);

4)      obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;

5)      liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;

6)      cenę jednego losu lub kartonu;

7)      sposób prowadzenia gry;

8)      sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;

9)      terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;

10)     cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;

11)     sposób i termin ogłaszania wyników;

12)     miejsce i termin wydawania wygranych;

13)     tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

14)     liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

(art. 61 ust. 2 ustawy)

Źródło: mf.gov.pl