Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994