Rezerwy jednostki gospodarczej

Rezerwy jednostki gospodarczej to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994