Reklama, promocja, sponsorowanie loterii fantowych i gry bingo fantowe

Reklama, promocja, sponsorowanie

Reklama i promocja loterii fantowych oraz gry bingo fantowe nie jest zabroniona. Dopuszczalne jest także sponsorowanie oraz informowanie o sponsorowaniu działalności podmiotów w zakresie loterii fantowych lub gry bingo fantowe. (art. 29 ust. 1 – 3 ustawy)

Źródło: mf.gov.pl