Kto może urządzać loterii fantowe i gry bingo fantowe

Loterie fantowe i gry bingo fantowe mogą być urządzane przez:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne lub
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. (art. 7 ust. 1 ustawy)

Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub grę bingo fantowe oraz osoby reprezentujące taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. (art. 12 ust. 2 ustawy)

Źródło: mf.gov.pl