Definicja loterii fantowej i gry bingo fantowe

Definicja loterii fantowej i gry bingo fantowe zawarta została w ustawie o grach hazardowych, która zalicza je do gier losowych, a więc gier o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin.

I tak, w świetle ustawy:

gra bingo fantowe to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe; (art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy)

loteria fantowa to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. (art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy)

Cechą wspólną zarówno loterii fantowej, jak i gry bingo fantowe jest:

  • zależność wyniku gry w szczególności od przypadku,
  • określenie warunków gry w regulaminie,
  • oferowanie przez podmiot urządzający grę wyłącznie wygranych rzeczowych (nie jest możliwe, by wygraną stanowiły pieniądze).

W przypadku, gdy istnieją wątpliwości, czy planowane przedsięwzięcie ma charakter gry losowej, a więc, czy istotnie może być uznane na przykład za loterię fantową, można zwrócić się do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie, w drodze decyzji, na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, czy gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ustawie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie w rozumieniu ustawy.

Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć opis planowanego albo realizowanego przedsięwzięcia, zawierający w szczególności zasady jego urządzania, przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz, w przypadku gry na automatach, badanie techniczne danego automatu, przeprowadzone przez jednostkę badającą upoważnioną do badań technicznych automatów i urządzeń do gier.

 

Źródło : mf.gov.pl