Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne – Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników
w II, III i IV kwartale 2014 r. oraz w I kwartale 2015 r.
Status ubezpieczonego Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
i wielkość gospodarstwa emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie
rolnego
podstawowa składka miesięczna dodatkowa składka miesięczna razem składka miesięczna (2+3) kwartalnie składka miesięczna kwartalnie
1 2 3 4 5 6 7
Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
do 50 ha 168,00 0,00 168,00 504,00 42,00 126,00
powyżej 50 ha 168,00 101,00 269,00 807,00 42,00 126,00
do 100 ha
powyżej 100 ha 168,00 203,00 371,00 1 113,00 42,00 126,00
do 150 ha
powyżej 150 ha 168,00 304,00 472,00 1 416,00 42,00 126,00
do 300 ha
powyżej 300 ha 168,00 405,00 573,00 1 719,00 42,00 126,00
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą 168,00 0,00 168,00 504,00 42,00 126,00
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)