Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne – Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników
w II, III i IV kwartale 2014 r. oraz w I kwartale 2015 r.
Status ubezpieczonego Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
i wielkość gospodarstwa emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie
rolnego
podstawowa składka miesięczna dodatkowa składka miesięczna razem składka miesięczna (2+3) kwartalnie składka miesięczna kwartalnie
1 2 3 4 5 6 7
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
– do 50 ha 84,00 0 84,00 252,00 42,00 126,00
powyżej 50 ha 84,00 101,00 185,00 555,00 42,00 126,00
do 100 ha
powyżej 100 ha 84,00 203,00 287,00 861,00 42,00 126,00
do 150 ha
powyżej 150 ha 84,00 304,00 388,00 1 164,00 42,00 126,00
do 300 ha
powyżej 300 ha 84,00 405,00 489,00 1 467,00 42,00 126,00
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) 84,00 0,00 84,00 252,00 42,00 126,00