Rola międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w projektach wielokulturowych

We współczesnym świecie, gospodarce i zarządzaniu, coraz większą wagę, ze względu na procesy internacjonalizacji. a także integracji, przykłada się do roli aspektów międzynarodowych działalności przedsiębiorstw. Idąc dalej, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tworzenie się globalnych łańcuchów wartości i wiele innych procesów, które łatwo można zauważyć na coraz mocniej globalizującej się arenie międzynarodowej, wpływają na nowe tendencje w zarządzaniu, przenosząc akcenty z twardych umiejętności menedżerskich, na miękkie – chociażby na kompetencje międzykulturowe.

Również w naszym, najbliższym, polskim otoczeniu, zauważając powstawanie nowych filii czy oddziałów przedsiębiorstw międzynarodowych, zwrócić uwagę powinniśmy na nowe wyzwania, jakie się z tym wiążą dla kadr kierowniczych. O ile dziedzina zarządzania zasobami ludzkimi jest naturalnie bardzo dobrze zbadana i analizowana, o tyle jej aspekt kulturowy jest relatywnie nowy oraz nie do końca znany.

Z drugiej strony, jednym ze znaczących nurtów współczesnego zarządzania stał się w ostatnich latach project management. Charakteryzuje się on dużą elastycznością i otwarciem na wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące coraz szybciej, w dzisiejszych czasach. Dzięki temu staje się on efektywnym narzędziem i wsparciem menedżera zarządzającego w środowisku wielokulturowym.

Z tych powodów, celem artykułu jest przedstawienie faktów świadczących o rosnącej roli międzykulturowego zarządzania ludźmi, w zinternacjonalizowanych przedsiębiorstwach. Ponadto jest to również próba zaprezentowania zarządzania projektami jako jednej z dziedzin na trwale wpisującej się w zestaw dobrych praktyk, które winien stosować menedżer obracający się w środowisku wielonarodowym.