W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe

Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry.

Zgłoszenie dokonane z naruszeniem tego terminu spowoduje, że całe przedsięwzięcie może zostać uznane za urządzane z naruszeniem przepisów ustawy o grach hazardowych.

Termin pomiędzy dokonaniem zgłoszenia a faktycznym rozpoczęciem loterii fantowej lub gry bingo fantowe pozwoli organowi Służby Celnej na zweryfikowanie poprawności zgłoszenia, w tym w szczególności postanowień regulaminu gry. W razie niespełnienia przez organizatora gry wymogów niezbędnych do jej urządzenia, np. gdy regulamin gry zawiera postanowienia niezgodne z ustawą o grach hazardowych lub cel loterii nie może być uznany za cel społecznie użyteczny, organ Służby Celnej poinformuje o tym organizatora. W takim przypadku gra nie może być urządzana, a jeśli mimo to zostanie rozpoczęta urządzający taką grę podlega odpowiedzialności karnej skarbowej.

Należy zatem pamiętać, że w interesie urządzającego loterię fantową lub grę bingo fantowe leży, by przedsięwzięcie takie planować z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie wątpliwości co do jego dopuszczalności bądź prawidłowości przygotowanej dokumentacji, warto skontaktować się z właściwym naczelnikiem urzędu celnego.

Źródło: mf.gov.pl