Ubezpieczenia komunikacyjne

jghjjUbezpieczenia komunikacyjne chronią od niespodziewanych skutków wypadków drogowych oraz innych zdarzeń, które mogą powodować stratę finansową (np. kradzież auta) bądź zdrowotną (wypadek, potrącenie). Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych, z których obowiązkowe jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – OC komunikacyjne. Forma OC jest zdefiniowana w przepisach prawa, zatem u każdego z ubezpieczycieli taka polisa powinna wyglądać tak samo, ale oferta może różnić się dodatkowymi pakietami bądź zniżkami (np. za bezwypadkową jazdę). Jest to ubezpieczenie, które chroni posiadacza auta przed różnorodnymi konsekwencjami wypadków i kolizji drogowych. Warunki tego ubezpieczenia u różnych ubezpieczycieli są podobne, dlatego najczęściej wyznacznikiem wyboru jest cena ubezpieczenia. Jak wspomniano powyżej, oferty mogą się różnić dodatkowo oferowanymi usługami bądź zróżnicowaniem kwot w zależności od wieku kierowcy lub też miejsca zarejestrowania auta. Niektórzy ubezpieczyciele uznają, że w związku z wyższą wypadkowością w dużych miastach ryzyko jest większe, a co za tym idzie – żądają wyższej kwoty składki.
Niekiedy składka będzie niższa wtedy, gdy klient zdecyduje się dodatkowo na wykupienie ubezpieczenia AC (autocasco). AC (autocasco) jest to kolejne ubezpieczenie komunikacyjne, dobrowolne, które chroni przed skutkami kradzieży
bądź zniszczenia auta. Do ubezpieczeń komunikacyjnych zalicza się ponadto ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych. Jest ono wypłacane, jeśli do uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci doszło wyłącznie w następstwie zdarzenia komunikacyjnego (np. wypadku drogowego). Przed podpisaniem umowy na takie ubezpieczenie warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego zakres i tzw. „wyłączenia” oraz wspomniane wyżej dodatkowe pakiety pomocy technicznej, medycznej itp. (assistance).

Źródło :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2014
„Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych” (http://www.rpo.gov.pl/pl/content/us%C5%82ugi-finansowe-poradnik-dla-os%C3%B3b-starszych)