Podstawowe rodzaje ubezpieczeń

jghjjIstnieje kilka kryteriów dla rozróżnienia rodzajów ubezpieczeń. Po pierwsze ubezpieczenia mogą być dobrowolne (te klient sam z własnej woli kupuje, np. ubezpieczenie podróżne) lub obowiązkowe (te wynikają z nałożonego prawa, np. OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu). Ustawa o działalności ubezpieczeniowej wyróżnia z kolei ubezpieczenia na życie oraz majątkowe i osobowe, w każdej z tych grup wyszczególniając jeszcze inne rodzaje. I tak, w grupie ubezpieczeń na życie znajdują się: ubezpieczenie na życie, posagowe, rentowe, wypadkowe, chorobowe, a w grupie ubezpieczeń majątkowych i osobowych m.in. ubezpieczenie od wypadku i choroby zawodowej, casco, od odpowiedzialności cywilnej, kredytu, gwarancje ubezpieczeniowe czy ubezpieczenie od szkód żywiołowych i szkód rzeczowych.
Kiedy mowa o ubezpieczeniach, często spotyka się określenie „assistance”. W tłumaczeniu na język polski oznacza ono „pomoc, asystę”. Są to dodatkowe pakiety usług polegające na tym, że osoba poszkodowana (ubezpieczony) może zatelefonować pod numer telefonu wskazany przez ubezpieczyciela, by poinformować o zaistniałej nieprzewidzianej sytuacji. W skład takiego pakietu może wchodzić – w zależności od rodzaju ubezpieczenia – pomoc drogowa, holowanie, wysłanie do domu hydraulika czy elektryka itp.

Źródło :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2014
„Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych” (http://www.rpo.gov.pl/pl/content/us%C5%82ugi-finansowe-poradnik-dla-os%C3%B3b-starszych)