Metody amortyzacji

Metodę amortyzacji wybieramy przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Metoda amortyzacji nie może być zmieniana w trakcie używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik zmienia formę opodatkowania. Oznacza to, że jeżeli podatnik przyjął środek trwały do używania (ujął w wykazie) w okresie, gdy był opodatkowany, np. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to przechodząc na ogólne zasady opodatkowania uwzględnia za okres korzystania z ryczałtu odpisy ustalone według tej samej metody, jaką przyjmie w okresie opodatkowania na zasadach ogólnych.

Wyróżniamy następujące metody :

1. Liniowa metoda amortyzacji
2. Degresywna metoda amortyzacji
3. Preferencyjna metoda amortyzacji – od nowych fabrycznie środków trwałych
4. Przyspieszona metoda amortyzacji, jednorazowa, dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność
5. Indywidualne stawki amortyzacyjne

 

Źródło mf.gov.pl