Zawieszenia obrotu akcjami Banco Santander SA – wygaśnięcie

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdzono wygaśnięcie decyzji ws. żądania od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawieszenia obrotu akcjami spółki Banco Santander SA z siedzibą w Santander w Hiszpanii.

Hiszpańska Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 stycznia 2015 r. o przywróceniu na rynku hiszpańskim obrotu instrumentami Spółki od dnia 9 stycznia 2015 r.

Mając na uwadze powyższe, w interesie społecznym jest wznowienie obrotu instrumentami finansowymi Spółki w sytuacji przywrócenia obrotu instrumentami Spółki od dnia 9 stycznia 2015 r. na rynku hiszpańskim. Ze względu na ważny interes uczestników rynku kapitałowego, a także w celu zapobieżenia zagrożeniu prawidłowego funkcjonowania tego rynku, Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537) postanowiła nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło: http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/Santander_wygasniecie_decyzji_dot_zawieszenia_09012015.html