Rządowy Plan stabilności i rozwoju – działania MF dla wzmocnienia gospodarki realnej

Działania zawarte w Budżecie na 2009 (budżet złożony do podpisu Prezydenta)

 • Podwyższenie limitu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 40 mld złotych
 • Utworzenie Rezerwy Solidarności Społecznej (1,14 mld złotych) w celu ochrony osób najbardziej dotkniętych światowym kryzysem finansowym.

Bank Gospodarstwa Krajowego

 • Dokapitalizowanie BGK w celu wykreowania dodatkowej akcji kredytowej oraz wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeń – w przygotowaniu projekt zmiany ustawy o BGK – do końca stycznia trafi pod obrady Rady Ministrów
 • Działania BGK skierowane do przedsiębiorstw:

– Portfelowa linia poręczeniowa

– Indywidualne poręczenia BGK

– Rozwój Krajowej Grupy Poręczeniowej

– Gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa

– Finansowanie bezpośrednie

– Współpraca z KUKE

 • Jednostek samorządu terytorialnego:

– Pogłębienie współpracy z NFOŚiGW

– Linia kredytowa BGK ze środków MIF z gwarancją Skarbu Państwa

– BGK – instytucja certyfikująca projekty PPP

 • Banków:

– Finansowanie linii kredytowej dla innych banków

Działania na forum międzynarodowym

 • Koordynacja działań antykryzysowych państw UE, np. harmonizacja ochrony depozytów bankowych.
 • Udzielenie w ramach konsorcjum państw pożyczek dla Islandii i Łotwy.
 • Zwiększenie unijnego funduszu pomocowego
  z 10 do 25 mld euro dla państw z problemami (np. Węgry, Łotwa), w celu ograniczenia skutków kryzysu w Europie i w państwach naszego regionu

Stałe prace Ministerstwa Finansów

 • Stałe zespoły robocze: do spraw gospodarki realnej, do spraw instytucji finansowych, zespół budżetowy
 • W ramach zespołów oprócz pracowników Ministerstwa Finansów pracują przedstawiciele innych instytucji (np. Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz zewnętrzni ekonomiści
 • Zespoły spotykają się pod przewodnictwem Ministra Finansów zwykle 2 razy w tygodniu

Źródło: mf.gov.pl

Warszawa, 15 stycznia 2009 r.