Różnice kulturowe w międzynarodowym zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami jest dziedziną, która charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i możliwością dostosowań do panujących warunków. Sam projekt definiuje się jako taki ciąg zdarzeń, które mają swój początek i koniec (czyli jest to wydarzenie jednorazowe i niepowtarzalne), mające określony cel (czyli dążenie do określonego wyniku), przy założonym budżecie. Dlatego też zaryzykować można stwierdzenie, że metodyki zarządzania projektami stanowią jedno z najbardziej efektywnych i po prostu wygodnych narzędzi dla menedżera międzykulturowego. Dlatego też warto pokrótce przybliżyć tę dziedzinę podkreślając najważniejsze punkty, które sprawiają, że jest tak doceniana jako metoda radzenia sobie z wielonarodowością w warunkach wysokiej zmienności działalności prowadzonej w korporacjach transnarodowych, jak również w innych organizacjach.

W każdym projekcie kluczową rolę pełni jego lider zwany również kierownikiem lub menedżerem. Podążając za jedną z najbardziej rozpowszechnionych metodyk zarządzania projektami PRINCE2 jest to taka osoba, która posiada zarówno obowiązek zarządzania operacyjnego, jak i odpowiednie uprawnienia, dzięki którym w rezultacie projekt ten dostarczyć mógł założone wcześniej produkty końcowe.

W środowisku międzynarodowym, czy idąc dalej, wielokulturowym, rola menedżera projektu staje się jeszcze bardziej złożona. Najczęściej przywoływane, najważniejsze jego kompetencje w tym zakresie to przede wszystkim specjalistyczna wiedza dotycząca zarządzania projektami i kultur krajów, z których pracownikami współpracuje, świadomość wielowymiarowości różnic kulturowych, praktyczne doświadczenie pracy w zespołach wielonarodowych, a także umiejętności miękkie takie jak łatwość komunikacji, zdolności interpersonalne i organizacyjne, nastawienie na cel czy umiejętności językowe

 

Znalezienie kompetentnego menedżera międzykulturowego, jak i samo zarządzanie tego typu projektem, stanowi ogromne wyzwanie. Dzieje się tak właśnie dlatego, ponieważ wykonanie celów projektu, czyli w prostych słowach, jego sukces, zależy przede wszystkim właśnie od poziomu i jakości zarządzania ludźmi w grupach projektowych, a także na niższym poziomie – zadaniowych czy operacyjnych. Taka działalność wymaga, ponad wszystko, odpowiedniej strategii zarządzania wielokulturowym zespołem projektowym.