Pakiet stabilności finansowej – działania rządu dla wzmocnienia systemu finansowego

Komitet Stabilności Finansowej – stały monitoring sytuacji

 • Ustawa została podpisana przez Prezydenta.
 • Komitet składa się z przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Komitet monitoruje sytuację na rynkach finansowych stale badając i analizując sytuację pod kątem ewentualnych zagrożeń wynikających ze światowego kryzysu finansowego.
 • Pod koniec grudnia Komitet powołał zespół roboczy badający potencjalne zagrożenia dla rynku finansowego. Zespół spotyka się do 3 razy w tygodniu.
 • Od 15 września odbyło się 7 spotkań Komitetu Stabilności Finansowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Polacy spokojni o swoje oszczędności

 • Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym podwyższa gwarancje zabezpieczające depozyt Polaków do 50 tys. Euro czyli do ok. 200 tys. złotych

Wsparcie płynności instytucji finansowych – banki z rządową gwarancją płynności

 • Ustawa o wsparciu płynności instytucji (po trzecim czytaniu)
 • Określa zasady udzielania przez państwo gwarancji i poręczeń dla pożyczek międzybankowych
 • Wzmacnia podstawy zaufania między bankami

Ustawa o dokapitalizowaniu sektora bankowego – wzmocnienie kapitałowe

 • Projekt ustawy w przygotowaniu – do końca stycznia trafi pod obrady Rady Ministrów
 • Ustawa to drugi etap ochrony sektora – po ustawie płynnościowej
 • Ustawa zabezpieczy sektor bankowy w przypadku ewentualnych problemów z wypłacalnością
 • Obecnie banki nie mają tego typu problemów – polski system bankowy jest bezpieczny

Źródło: mf.gov.pl