Adresy instytucji udzielających informacji o podatku VAT w Szwecji

Informacje o podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej polscy podatnicy mogą uzyskać pod następującymi adresami:

 

Szwecja

 

Skattemyndigheten i Stockholms län

Skattekontor Riks

S-106 61 Stockholm

Sweden

Tel.: +46 8 694 1000

Fax: +46 8 642 1811

 

e-mail: skm@skm01.rsv.se

strona internetowa: www.rsv.se