Adresy instytucji udzielających informacji o podatku VAT w Portugalii

Informacje o podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej polscy podatnicy mogą uzyskać pod następującymi adresami:

 

Portugalia

 

DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DO IVA

AVENIDA JOÃO XXI, 76

1049-065 LISBON

Tel.: + 351 21 761 00 00 (centrala)

+ 351 21 761 03 37 (bezp.)

+ 351 21 761 03 38 (bezp.)

Fax: + 351 21 793 65 08

 

e-mail: dsiva@dgci.min-financas.pt

strona internetowa: www.dgci.min-financas.pt