Adresy instytucji udzielających informacji o podatku VAT w Holandii

Informacje o podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej polscy podatnicy mogą uzyskać pod następującymi adresami:

 

Holandia

 

Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen Buitenland

Postbus 2865

NL – 6401 DJ Heerlen

Tel.: +31 45 5779500

Fax +31 45 5779265

 

 

strona internetowa: www.belastingdienst.nl