Adresy instytucji udzielających informacji o podatku VAT na Węgrzech

Informacje o podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej polscy podatnicy mogą uzyskać pod następującymi adresami:

Węgry

 

APEH Eszak-budapesti Igazgatosaga,

Altalanos Foosztaly, 1138 Budapest,

Madarasz Viktor u. 5/A.

Tel.: 00361-412-7302

Fax: 00361-412-7258

 

strona internetowa: www.apeh.hu