Adresy instytucji udzielających informacji o podatku VAT na Słowenii

Informacje o podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej polscy podatnicy mogą uzyskać pod następującymi adresami:

 

Słowenia

 

Tax Administration of the Republic of Slovenia

Tax Division

Šmartinska 55

LJUBLJANA

SLOVENIA

Tel.: +386 1 478 27 84

Fax: +386 1 478 27 43

 

strona internetowa: www.sigov.si/durs