Adresy instytucji udzielających informacji o podatku VAT na Słowacji

Informacje o podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej polscy podatnicy mogą uzyskać pod następującymi adresami:

 

Słowacja

 

Tax Office Bratislava I

Radlinského 37

P.O.Box 89

817 89 Bratislava 15

SLOVAKIA

Tel.. +421 2 5737 8111

Fax: +421 2 5244 2181

 

Tax Directorate of the SLOVAK REPUBLIC

Department of TAX LEGISLATION

Indirect Taxes Unit

Nová str. 13

975 04 Banská Bystrica

Tel. +421 48 449 1111

Fax: +421 48 413 6015

 

strona Ministerstwa Finansów: www.finance.gov.sk

informacja podatkowa: www.drsr.sk