Adresy instytucji udzielających informacji o podatku VAT na Malcie

Informacje o podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej polscy podatnicy mogą uzyskać pod następującymi adresami:

 

Malta

 

VAT DEPARTMENT

Centre Point Building

Ta’ Paris Road

Birkirkara BKR 13

MALTA

Tel.: +356 21 49 47 84, lub

+356 22 79 92 30

Fax: +356 21 49 93 65

 

e-mail: vat@gov.mt

strona internetowa: www.vat.gov.mt/