Adresy instytucji udzielających informacji o podatku VAT na Łotwie

Informacje o podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej polscy podatnicy mogą uzyskać pod następującymi adresami:

 

Łotwa

 

State Revenue Service

National Tax Board

1 Smilsu Street,

Riga, LV-1978

Latvia

Fax: +371 7028814

 

strona internetowa: www.vid.gov.lv