Procedura wartościowania stanowiska pracy- skład zespołu

Zasady powoływania zespołu wartościującego:

  • dostosowany do wielkości urzędu – uwaga: brak prostych przeliczników pozwalających ustalić liczebność zespołu wartościującego
  • co najmniej 5 członków zespołu
  • członkami zespołu mogą być tylko pracownicy urzędu:

–członkowie korpusu służby cywilnej

–osoby zajmujące stanowiska kierownicze w urzędzie

  • członkiem zespołu nie może być audytor wewnętrzny
  • członek zespołu powinien znać dany urząd, jego specyfikę i podział pracy
  • kworum powinno zostać określone przez reprezentującego pracodawcę i wynosić: 4, 5 lub 6 członków zespołu

Powołanie zespołu – aspekty do zbadania:

  • Czy skład zespołu jest zgodny z prawem? – wcześniejszy slajd.
  • Czy zespół zapoznał się z metodą wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej?
  • Czy wyznaczono przewodniczącego zespołu?
  • Czy zapewniono zespołowi właściwe warunki pracy? – osobne pomieszczenie, sprzęt.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów