Procedura wartościowania stanowiska pracy- prace zespołu

Prace zespołu – aspekty do zbadania

 • Czy ustalono harmonogram prac zespołu oraz czy go zrealizowano?
 • Czy z posiedzeń zespołu były sporządzane protokoły zgodnie z zarządzeniem?
 • Czy w trakcie wartościowania stanowisk pracy było wymagane kworum? – informacje z protokołu.
 • Czy w wartościowaniu stanowiska pracy brał udział przewodniczący zespołu lub upoważniony przez niego członek zespołu? – informacje z protokołu.
 • Czy w wartościowaniu stanowisk pracy brali udział tylko członkowie zespołu wartościującego?
 • Czy zgłaszano dużo zdań odrębnych? – generalnie zespół powinien podejmować decyzję jednomyślnie
 • Czy odnotowywano w protokole fakt zapraszania osób spoza zespołu wartościującego?

Prace zespołu – aspekty do zbadania c.d.

 • Czy wartościowanie prowadzono zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu (11 ust. 3)?
 • Czy członkowie zespołu zostali wyłączeni z wartościowania zajmowanych przez niech stanowisk pracy oraz podległych im stanowisk pracy?
 • Czy wyłączenie członka zespołu z wartościowania zostało odnotowane w protokole?
 • Czy zaznaczano w protokole fakt wartościowania stanowiska pracy w oparciu o informacje uzyskane od kierujących komórkami organizacyjnymi (w sposób odmienny niż wynikałoby to z opisu danego stanowiska pracy)?
 • Czy podobne stanowiska pracy zostały podobnie zwartościowane?
 • Czy zdecydowano się na weryfikację wyników wartościowania metodą porównania parami i jakie były jej wyniki?

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów