Procedura wartościowania - przedziały punktowe

Stanowisko pracy zostaje zakwalifikowane do przedziału punktowego na podstawie wyniku wartościowania.

Reprezentujący pracodawcę określa przedziały punktowe kierując się następującymi zasadami:

  • liczba przedziałów punktowych nie może być mniejsza niż 8 i większa niż 14;
  • przedziały punktowe muszą być rozłączne;
  • podział na przedziały punktowe powinien umożliwiać wyraźne ustalenie hierarchii między stanowiskami w urzędzie;
  • przedziały punktowe mogą być puste

Przedziały punktowe – aspekty do zbadania

  • Czy przedziału punktowe zostały określone zgodnie z zarządzeniem? – slajd wcześniejszy.
  • Czy przedziały punktowe pozwalają na prawidłowe ustalenie hierarchii stanowisk pracy w urzędzie?
  • Czy stanowiska pracy zostały przyporządkowane do przedziałów punktowych zgodnie z wynikami wartościowania?

Podsumowanie procesu

  • Czy wartościowanie (w tym ustalenie przedziałów punktowych i przyporządkowanie stanowisk do właściwych przedziałów) zakończono w terminie, tj. do 31 maja 2008 r.?

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów