Najważniejsze zasady wartościowania stanowiska pracy

  • wartościowaniu podlegają stanowiska pracy, a nie pracownicy je zajmujący
  • należy wybrać minimalny poziom (z danego kryterium), który zapewni poprawne wykonywanie zadań na stanowisku
  • podczas wartościowania należy kierować się zadaniami najczęściej wykonywanymi na stanowisku pracy
  • do opisów stanowiska pracy należy podchodzić krytycznie, przez pryzmat zadań na nich wykonywanych – należy krytycznie spojrzeć czy np. wymogi dotyczące wymaganego wykształcenia nie są zawyżone lub zaniżone
  • wartościowanie to nie jest odkrywanie prawdy obiektywnej – może się tak zdarzyć, że różne zespoły ustalą nieco inną wartość punktową dla danego stanowiska

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów