Informacje uzyskane z pilotaży metody wartościowania

Przeprowadzając audyt procesu wartościowania należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Wartościowanie wg tej samej metody, ale przeprowadzone przez różne zespoły nie gwarantuje pełnej porównywalności między urzędami, natomiast dobrze służy ustaleniu hierarchii wewnątrz urzędu
  • Przeprowadzone projekty pilotażowe pokazują, że wartościowanie na ogół potwierdza intuicyjne przekonanie o wartości danego stanowiska pracy względem innych (zgodność po weryfikacji za pomocą porównania parami) – a zatem nie burzy w sposób zasadniczy hierarchii w urzędzie
  • Zmiany w hierarchii stanowisk przed i po wartościowaniu wynikają głównie z faktu, że obecnie staż pracy w dużym stopniu determinuje miejsce stanowisk w hierarchii

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów