Definicja wartościowania

„Proces ustalania relatywnej wartości poszczególnych stanowisk pracy w obrębie organizacji”

  1. Armstrong

„Wartościowanie stanowisk pracy to proces opisywania, analizowania, a ostatecznie wyceniania stanowisk za pomocą odpowiedniej metody. Efektem jest wyrażony w punktach wynik, określający pozycję badanego stanowiska w odniesieniu do innych stanowisk”

  1. Poels