Cele wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

Ustalenie hierarchii stanowisk pracy w danym urzędzie, ze względu na: wymagane kompetencje, charakter pracy i zakres odpowiedzialności.

Stworzenie zaszeregowania stanowisk łącznie z wymaganymi kompetencjami, które może zostać wykorzystane w tworzeniu „ścieżek kariery”, planowaniu szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej, organizacji naboru, ocenie pracowników.

Podstawa do podejmowania racjonalnych decyzji płacowych.

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów