Międzynarodowe orientacje przedsiębiorstw

Decyzje strategiczne firm międzynarodowych, również, a może przede wszystkim te związane ze sferą marketingu, wiążą się z orientacją międzynarodową przedsiębiorstwa, która definiowana jest jako zespół postaw jego kierownictwa, odnoszących się do problemów internacjonalizacji, czyli stanowi pewnego rodzaju filozofię działania przedsiębiorstwa…

Różnice kulturowe w międzynarodowym zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami jest dziedziną, która charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i możliwością dostosowań do panujących warunków. Sam projekt definiuje się jako taki ciąg zdarzeń, które mają swój początek i koniec (czyli jest to wydarzenie jednorazowe i niepowtarzalne), mające określony cel (czyli…

Rola międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w projektach wielokulturowych

We współczesnym świecie, gospodarce i zarządzaniu, coraz większą wagę, ze względu na procesy internacjonalizacji. a także integracji, przykłada się do roli aspektów międzynarodowych działalności przedsiębiorstw. Idąc dalej, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tworzenie się globalnych łańcuchów wartości i wiele innych procesów, które łatwo można…