Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest typem kredytu bankowego długoterminowego, udzielanego najczęściej na budowę bądź zakup nieruchomości, dla którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Hipoteka jest prawem na nieruchomości (dom, mieszkanie bądź działka) i gwarancją dla spłaty wierzytelności. Inaczej mówiąc, to zastaw na nieruchomości, który…

Zaświadczenie o uzyskanej wygranej w loteriach fantowych lub grze bingo fantowe

Podmiot urządzający grę hazardową (w tym loterię fantową i grę bingo fantowe) jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie o uzyskanej wygranej może zostać odebrane przez pełnomocnika po spełnieniu wymogów określonych…