Średnie ceny sprzedaży mąki

Średnie ceny (bez VAT) sprzedaży MĄKI (ważniejszych typów) w przedsiębiorstwach prowadzących przemiał ziarna zbóż. Dane za okres: 26 stycznia – 1 lutego 2015r. POLSKA MĄKA TYP MĄKI Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Tygodn. zmiana ceny [%] Strukt. obrot. [%] Strukt. obrot….

Ceny hurtowe kwiatów ciętych

Miejscowość Bronisze Tychy Wrocław Data notowania 2014-11-07 2014-11-06 2014-11-06 Kwiaty Odm. Jedn. Min Max Min Max Min Max KRAJOWE Athene szt. DeepWater szt. 2,85 3,50 Duet szt. 2,40 2,80 Grand Amore szt. 4,50 4,50 2,35 2,65 Grand Prix szt. 5,00…

Handel zagraniczny jajami – 2013, 2014

Polski handel jajami (PCN 0407) styczeń – listopad 2014 r. (dane wstępne) EKSPORT I-XI 2013r. I-XI 2014r. Kraj Wartość [tys. EUR] Wolumen   [tony] Kraj Wartość [tys. EUR] Wolumen   [tony] OGÓŁEM 197 843 203 913 0 OGÓŁEM 195 264 192 571…

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego – 2015

CENY SPRZEDAŻY: Rynek UE -w tym kraj Ceny sprzedaży mięsa drobiowego za okres 26.01-1.02.2015r. TOWAR POLSKA cena w zł/tonę Zmiana ceny [%] tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj 5 615 1,0 tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami 5 352 2,8…

Ceny skupu drobiu rzeźnego – 2015

Ceny skupu drobiu rzeźnego za okres: 2015-01-26 – 2015-02-01 TOWAR POLSKA cena w zł/tonę Zmiana ceny [%] kurczęta typu brojler 3 472,6 2,3 indory 6 090,9 1,2 indyczki 5 768,6 1,2 kaczki typu brojler 4 692,9 -2,2 gęsi typu brojler…

Handel zagraniczny cukrem

Handel zagraniczny cukrem (kod CN 1701) – SAD + INTRASTAT Dane za 2014 r. są w trakcie weryfikacji i mogą być obarczone istotnymi błędami! EKSPORT I-XI 2013 r. I-XI 2014 r. Kraj Wartość [mln EUR] Wolumen   [tys.ton] Kraj Wartość [mln…

Średnie ceny sprzedaży cukru konfekcjonowanego

Średnie ceny sprzedaży cukru konfekcjonowanego (ca 1kg) w zł/tonę Notowania z okresu: październik – grudzień 2014 r. Miesiąc Cukier kwotowy Cukier pozakwotowy Sprzedaż – ilość ton * średnia cena ca 1 kg w zł/t Zmiana ceny [%] Sprzedaż – ilość…

Średnie ceny sprzedaży pasz dla trzody

Średnie ceny sprzedaży* (netto) pasz dla trzody za okres: listopad – grudzień 2014r. POLSKA 2014 PASZE CENA [zł/tona] STRUKTURA [wg ilości] grudzień listopad Zmiana [%] grudzień listopad Zmiana [%] PASZE dla TRZODY 1 773 1 715 3,4 100,0 100,0 —…

Średnie ceny sprzedaży pasz dla drobiu

Średnie ceny sprzedaży* (netto) pasz dla drobiu za okres: listopad – grudzień 2014r. POLSKA PASZE 2014 CENA [zł/tona] STRUKTURA [wg ilości] grudzień listopad Zmiana [%] grudzień listopad Zmiana [%] PASZE dla DROBIU 1 316 1 306 0,7 100,0 100,0 —…