Rodzaje instytucji fiskalnych

Do instytucji fiskalnych zaliczyć można : instytucje opracowujące oraz uchwalające budżety instytucje dokonujące wydatków publicznych instytucje kontroli finansowej instytucje pobierające daniny publiczne

Instytucje budżetowe

Instytucje budżetowe to regulacje prawne dotyczące opracowywania budżetów, ich uchwalania, realizacji a także sprawozdawczości oraz kontroli.

Publiczne instrumenty finansowe

Publiczne instrumenty finansowe to zobowiązania kreowane na pokrycie braku środków w funduszach publicznych : Wśród nich wyróżnić można : Obligacje skarbowe Kredyty Bony skarbowe