Regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe

Jednym z elementów zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe jest regulamin gry. Regulamin powinien dokładnie określać zasady urządzanej gry, uwzględniając w tym zakresie postanowienia ustawy o grach hazardowych, w szczególności dotyczące ochrony interesów osób uczestniczących w grze. Co istotne,…

Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe

Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, mogą być urządzane przez uprawnione podmioty, po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry. (art. 7…

Reklama, promocja, sponsorowanie loterii fantowych i gry bingo fantowe

Reklama, promocja, sponsorowanie Reklama i promocja loterii fantowych oraz gry bingo fantowe nie jest zabroniona. Dopuszczalne jest także sponsorowanie oraz informowanie o sponsorowaniu działalności podmiotów w zakresie loterii fantowych lub gry bingo fantowe. (art. 29 ust. 1 – 3 ustawy)…

Ograniczenia w urządzaniu loterii fantowych i gry bingo fantowe

Ograniczenia w urządzaniu loterii fantowych i gry bingo fantowe. Podobnie jak w przypadku innych gier hazardowych (z wyjątkiem zakładów wzajemnych urządzanych na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów wyraźnie zezwalającego na ich urządzanie przez sieć Internet), zakazane jest urządzanie loterii…

Kto może uczestniczyć w loterii fantowej i grze bingo fantowe

Kto może uczestniczyć w loterii fantowej i grze bingo fantowe? W przypadku loterii fantowej ustawa nie wprowadza ograniczeń dotyczących wieku osób, które mogą w niej uczestniczyć. Natomiast w grze bingo fantowe mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. (art….

Kto może urządzać loterii fantowe i gry bingo fantowe

Loterie fantowe i gry bingo fantowe mogą być urządzane przez: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. (art. 7 ust. 1 ustawy) Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub grę bingo fantowe oraz osoby reprezentujące taki podmiot…

Definicja loterii fantowej i gry bingo fantowe

Definicja loterii fantowej i gry bingo fantowe zawarta została w ustawie o grach hazardowych, która zalicza je do gier losowych, a więc gier o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin….