Orientacja marketingowa

Orientacja marketingowa – w odróżnieniu od orientacji sprzedażowej opiera się ona na badaniu długoterminowych zależności – potrzeb nabywców i na ich zadowoleniu z zakupionego produktu;

Orientacja sprzedażowa

Orientacja sprzedażowa – najważniejszym jest by dotrzeć do klienta i przekonać go do kupna produktu. Osiąga się to przez intensywną promocję i sprzedaż

Orientacja produktowa

Orientacja produktowa – według niej cechy i jakość produktów są kluczowe dla decyzji nabywców

Pojęcie komunikacji międzynarodowej

Komunikacja marketingowa to zbiór informacji, które przedsiębiorstwo wysyła za pomocą różnych podmiotów i w zróżnicowany sposób do podmiotów, które należą do jego mikro i markootoczenia, w określonym celu, a również wszystkie te dane, które firma pobiera z ryku, w postaci…

Pojęcie dystrybucji w marketingu międzynarodowym

Dystrybucja to kolejny z elementów marketingu mix, który jest niezwykle ważny. Definiowana jest jako ten moment w procesie kupna sprzedaży, w którym następuje przekazanie wartości między producentem (i pośrednikiem), a odbiorcą finalnym . Najbardziej wybijającą się dla zewnętrznego obserwatora funkcją…

Standaryzacja cen

Standaryzacja cen – polega na tym, że ceny kształtowane są na tej samej wysokości (z uwzględnieniem różnic kursowych) we wszystkich punktach dystrybucji na całym świecie. Sposób ten niesie za sobą niewątpliwe korzyści wynikające ze standaryzacji produktu – niższych kosztów, korzyści…

Elementy marketingu międzynarodowego

Elementy marketingu międzynarodowego : badania marketingowe, których celem jest zebrania i analiza danych z międzynarodowego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa, które pozwalają na podejmowanie decyzji marketingowych decyzje marketingowe, które dotyczą zarówno wyboru międzynarodowej strategii marketingowej, strategii funkcjonalnych jak i działalności operacyjnej;…