Renta hipoteczna

Renta hipoteczna polega na tym, że w zamian za przekazanie mieszkania bądź domu klient otrzyma rentę – ustaloną kwotę, płaconą zazwyczaj comiesięcznie. Dzieje się to w oparciu o tzw. umowę dożywocia, jaką podpisuje właściciel nieruchomości z instytucją finansową (w tym…

Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego inwestowania

Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego inwestowania, co oznacza, że inwestorzy (np. osoby fizyczne, firmy) powierzają umówioną kwotę środków finansowych wybranemu funduszowi, a jego zadaniem jest inwestowanie tych powierzonych środków. Dzięki temu pozyskaniu i gromadzeniu środków wielu inwestorów fundusz ma możliwość…

Spis placówek prowadzących sprzedaż obligacji Skarbu Państwa

Spis placówek prowadzących sprzedaż obligacji Skarbu Państwa  z 28 marca 2011 r. Źródło: mf.gov.pl nazwa skrócona region ulica kod pocztowy miejscowość Oddział 1 w Bolesławcu dolnośląski Sierpnia 80 16 59-700 Bolesławiec Oddział 1 w Lubaniu dolnośląski 3 Maja 8 a…

Publiczne instrumenty finansowe

Publiczne instrumenty finansowe to zobowiązania kreowane na pokrycie braku środków w funduszach publicznych : Wśród nich wyróżnić można : Obligacje skarbowe Kredyty Bony skarbowe

Instrumenty fiskalne

Instrumenty fiskalne to mechanizmy o charakterze prawno-ekonomicznym umożliwiające gromadzenia środków publicznych oraz ich wykorzystywanie. Wśród instrumentów fiskalnych wyróżnić można : dochodowe wydatkowe