Zawieszenia obrotu akcjami Banco Santander SA – wygaśnięcie

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdzono wygaśnięcie decyzji ws. żądania od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawieszenia obrotu akcjami spółki Banco Santander SA z siedzibą w Santander w Hiszpanii. Hiszpańska Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) poinformowała Komisję…

Gdzie udać się po kredyt

Po kredyt udzielony w oparciu o przepisy prawa bankowego należy się udać wyłącznie do banków. Udostępnianie pieniędzy przez inne instytucje to – jak wspomniano wyżej – pożyczka, która podlega już nieco innym regulacjom prawnym (regulują ją wyłącznie przepisy Prawa cywilnego)….

Spis placówek prowadzących sprzedaż obligacji Skarbu Państwa

Spis placówek prowadzących sprzedaż obligacji Skarbu Państwa  z 28 marca 2011 r. Źródło: mf.gov.pl nazwa skrócona region ulica kod pocztowy miejscowość Oddział 1 w Bolesławcu dolnośląski Sierpnia 80 16 59-700 Bolesławiec Oddział 1 w Lubaniu dolnośląski 3 Maja 8 a…

Adresy instytucji udzielających informacji o podatku VAT

Informacje o podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej polscy podatnicy mogą uzyskać pod następującymi adresami:   Austria   Bundesministerium für Finanzen Abteilung IV/4, UID-Büro Erdbergstraße 192-196 A – 1034 Vienna Tel.: +43 1 799 64 99 – 0 Fax:…

Wskazówki dotyczące ujęcia i sprawozdawania finansowych skutków zaleceń wydanych przez audytorów wewnętrznych, które przyniosą wymierne oszczędności w wydatkach ze środków publicznych lub skuteczniejszą realizację dochodów budżetowych

Niniejsze Wskazówki są związane z pismami Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza Arabskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Wiesława Szczuki z dnia 21 grudnia 2010 r., skierowanymi do kierowników jednostek sektora finansów publicznych…