Data zakończenia działalności

Definicja W rejestrze REGON za datę zakończenia działalności przyjmuje się: a) datę skreślenia z rejestru lub ewidencji – dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji, b) datę podaną w akcie likwidującym podmiot – dla podmiotów nie podlegających wpisowi do…

Data wznowienia działalności

Definicja Data, od której została podjęta przez podmiot działalność uprzednio zawieszona. Źródło definicji Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i…

Data wpisu do rejestru REGON

Definicja Rzeczywista data, z jaką podmiot został wpisany do rejestru REGON. Źródło definicji Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Miejsce publikacji Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm. Akty prawne, metodyka rejestru REGON…

Data wpisu do ewidencji lub rejestru

Definicja Data, z jaką podmiot został wpisany do KRS, ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru tworzącego byt prawny podmiotu. Źródło definicji Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Miejsce publikacji Dz. U. z 2012 r. poz. 591,…

Data skreślenia z rejestru REGON

Definicja Rzeczywista data, z jaką podmiot został skreślony z rejestru REGON. Źródło definicji Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Miejsce publikacji Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm. Akty prawne, metodyka rejestru REGON…

Data rozpoczęcia działalności

Definicja Data dokonania pierwszej czynności w zakresie działalności, dla której prowadzenia podmiot powstał lub został powołany. Źródło definicji Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w…

Data powstania podmiotu gospodarki narodowej

Definicja Data wpisu do rejestru lub ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym albo data powołania lub rozpoczęcia działalności w przypadku podmiotu nie podlegającego wpisowi do rejestru lub ewidencji. Źródło definicji Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w…