Kredyt konsolidacyjny i refinansowy

I na koniec krótka informacja o kredycie konsolidacyjnym, który jest kredytem, jaki zaciąga się na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Konsolidacja oznacza bowiem połączenie, w którym – tutaj w przypadku kredytów – zamiast wielu pozostaje jeden. W momencie podpisania umowy o kredyt…

Kredyt odnawialny – w koncie

Kredyt odnawialny to tzw. kredyt w koncie. Jest to zatem kredyt udzielany w ramach konta osobistego (rachunku bankowego), jakie klient posiada w danym banku. Z reguły klient może z niego skorzystać od chwili otwarcia rachunku w danym banku.Kredyt odnawialny jest…

Kredyt ratalny

Kredyt ratalny jest rodzajem kredytu konsumenckiego i jest przeznaczony na zakup konkretnych towarów. Umowa o kredyt ratalny powinna być sporządzona na piśmie i dodatkowo, prócz wszystkich elementów dotyczących umowy o kredyt konsumencki wymienionych powyżej (w części opisującej kredyt konsumencki), powinna…

Kredyt „na dowód”

Kredyt „na dowód” to pożyczka zazwyczaj na niedużą kwotę, przy udzielaniu której kredytodawca nie wymaga innych dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenia o wysokości dochodów) ani poręczyciela. Mniejsze formalności to jednak w tym przypadku zazwyczaj większe oprocentowanie takiej pożyczki oraz czasami konieczność…

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy jest pożyczeniem pieniędzy w formie gotówki. Kredyt ten należy spłacić w określonej w umowie liczbie rat w określonym (również w umowie) czasie. Osoba biorąca kredyt – kredytobiorca – otrzymuje gotówkę od kredytodawcy, czyli instytucji udzielającej kredytu. Instytucjami takimi…

Poręczenie i ubezpieczenie kredytu

Zabezpieczeniem spłaty kredytu mogą być dochody kredytobiorcy lub/i poręczenia innych osób. Poręczyciel to osoba, która jest odpowiedzialna za spłatę kredytu w przypadku, kiedy nie spłaca go kredytobiorca. Jeśli ktoś staje się poręczycielem, jest prawnie odpowiedzialny za dług, którego spłatę poręczył….

W jaki sposób policzyć koszt kredytu

W jaki sposób policzyć koszt kredytu? Kredytobiorca ma do zapłacenia kredytodawcy tzw. całkowitą kwotę do zapłaty, na którą składają się: całkowita kwota kredytu i całkowity koszt kredytu. Całkowita kwota kredytu to wszystkie środki, jakie kredytodawca udostępnił kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy…

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki to pożyczone środki pieniężne przeznaczone na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. By doszło do udzielenia takiej pożyczki, konieczne jest podpisanie umowy o kredycie konsumenckim pomiędzy konsumentem (osobą biorącą kredyt, czyli kredytobiorcą) a przedsiębiorcą (bankiem bądź instytucją finansową…

Płatności on-line

Dużo wygodniejszą od przelewów tradycyjnych formą przekazywania pieniędzy jest tzw. przelew przez Internet, czyli płatność on-line. Aby z niego korzystać, należy poprosić bank, w którym ma się konto, o dostęp do konta przez Internet. O tym, jak to zrobić, pisaliśmy…

Przelew bankowy

Z reguły przelew bankowy jest to przeniesienie pieniędzy pomiędzy kontami. Dokonuje się go usługą zwaną poleceniem przelewu: bank na podstawie dyspozycji klienta przekazuje określoną sumę środków na wskazany rachunek (z konta klienta na wskazane, inne konto). Z polecenia przelewu mogą…