Bankowy fundusz gwarancyjny

Bankowy fundusz gwarancyjny www.bfg.pl Jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce, której podstawowymi zadaniami jest zwrot (do określonej wysokości) środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i udzielanie pomocy bankom w przypadku ich niewypłacalności. Adres: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4,…

Komisja nadzoru finansowego

Komisja nadzoru finansowego www.knf.gov.pl KNF nadzoruje rynek finansowy, w tym również zakłady ubezpieczeń oraz agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Na jej stronie internetowej znajdują się tzw. ostrzeżenia publiczne, dotyczące podmiotów, które działają bez nadzoru KNF, oraz ostrzeżenie przed powierzaniem środków firmom…

Rzecznik praw obywatelskich

Rzecznik praw obywatelskich www.rpo.gov.pl Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży praw i wolności obywateli. Rzecznika w realizacji jego zadań wspiera Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Adres: Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa Telefon: 22 55 17 700, faks: 22 827 64…